8. Заключение

Днес в целия свят нарушенията в човешкия организъм, предизвикани от промените във външния и вътрешния екологичен баланс, имат масов характер и водят след себе си цял спектър от заболявания, свързани с нарушенията на метаболизма, имунната система, с дисфункцията на вътрешните органи.

В настоящата книга ние се опитахме да представим на вниманието на широк кръг от читатели факта, че повечето от тези, станали „модерни”, заболявания могат да се съпровождат от дисбактериозата на дебелото черво, т.е. от нарушението на нормалния, заложен от природата баланс на микрофлората и съответно от нарушението на процесите на разграждане и усвояване на храната. Характерният признак на нарушението на този баланс е масираната интоксикация (отравяне) на организма с продуктите на разпада, които попадат във всички негови системи, лимфните и кръвоносните съдове. Такова състояние води до това, че системите за саморегулиране, лимфната система и отделителните органи вече не се справят с функциите си за пречистване на организма от отпадъците – токсините, а традиционните методи за пречистване подобряват състоянието на болния само временно. Положението се влошава още повече и поради това, че дисбалансът на микрофлората води до рязко намаляване на защитните сили на организма (имунитета).

Всичко това протича на фона на химизацията и радиацията в околната среда, използването на хербициди в селското стопанство, антибиотиците и други фармацевтични препарати, които нанасят огромна вреда на екологичния баланс в организма. Затова проблемът на дисбактериозата наистина го превърна в социално заболяване на ХХ век. Сега вероятно много хора са запознати с този термин, но сигурно не всички знаят как възниква дисбактериозата и каква е нейната причина. Тази книга дава директен отговор на този въпрос – дисбактериозата се появява още преди раждането на детето и трябва да се премахне колкото се може по-рано, преди да се развият устойчивите патологии, защото 90% от бебетата се изписват от родилния дом с дисбактериоза и продължават да боледуват, когато станат на по-голяма възраст.

Споровете за това кое трябва да се смята за нормално състояние, а кое за първичен стадий на дисбактериозата напомнят на безкрайните разсъждения на червейчето от приказката за това къде му свършва опашката и започва главата. Тази книга помага да се намери отговор и на този въпрос. Многобройните наблюдения и правилните клинични изследвания на болните с различни профили, на пръв поглед несвързани с дисбактериозата, ни позволиха да стигнем до извода, че дисбактериозата е първопричината на голям брой заболявания не само на стомашно-чревния тракт, но и на алергодерматозите, бронхиалната астма и др. В същото време, излекуването (именно излекуването на болните, а не подобряването на тяхното състояние) става само след възстановяване на нормалната микрофлора на червата, т.е. дисбактериозата е онази болест, която трябва да се излекува първа.

Както показва авторът на тази книга, дисбактериозата е първопричината на синдрома на хроничната умора, като това е проблем, решението на който не може да се намери вече в продължение на повече от 15 години, въпреки усилията на най-добрите западни учени и лекари. Тук ние успяхме да открием основното звено в общата верига на заболяването и да обясним защо традиционните методи за неговото лечение не са ефективни.

Предложеният от нас метод за диагностика и лечение на дисбактериозата е преминал сериозна апробация в условията на клиниката към Регионалния център за корекция на микроценозата при човека в гр. Новосибирск, патентован е и е показал високата си ефективност. Възстановяването на нормалните причинно-следствени отношения във веригата от болести, предизвикани от дисбактериозата, позволява на болния да се измъкне от порочния кръг и да се излекува напълно. Настоящата книга е полезна не само за лекарите и биолозите, но и за широк кръг от читатели, и според нас може да ги накара да се отнасят по-сериозно към здравето си.

 

 


 

Проф. д.м.н. д-р Ашот Папикович Хачатрян

ДИСБАКТЕРИОЗАТА – ЕПИДЕМИЯТА НА XXI ВЕК

Руска

Първо издание
Печат Ропринт ЕАД

Печатни коли 8