atta

АРМЕНСКА

ТЕХНОЛОГИЧНА

АКАДЕМИЯ (АТА)

 

 

Неправителствената научно-обществена организация е създадена през 1993 година.

В състава на АТА са повече от 100 члена.

Основни направления на дейността:

• Изготвяне на глобални и регионални прогнози за развитието на технологиите и възможностите за алтернативно развитие.

• Съдействие при разработването и популяризирането на технологии за устойчиво развитие.

• Издаване и разпространение на иновационни технологични решения, методологии и изобретения на арменската наука в чужбина.

• Консултации по трансфер на технологии.

• Онлайн курсове по трансфер на технологии и иновативен мениджмънт.

Проекти на Арменската технологична академия:

√ Създаване на информационния сайт www.narine-info.eu, на който на различни езици ще бъдат представени трудовете на Левон Ерзинкян и други учени за продукта „Наринé“.

√ Алтернативна енергия: слънчева, вятърна, мини и микрохидроенергийни системи.

√ Разработване на нелекарствени методи за лечение, възстановяване на здравето и поддържане на активно дълголетие на човека.

√ Създаване на промишлени системи за активиране на вода за ферми, птицеферми, рибовъдни стопанства, СПА центрове, хотели, частни къщи, жилищни сгради, басейни.

√ Пълна преработка на топинамбур на основата на биотехнологиите.

√ Технологии за отглеждане на езерни риби. Производство на червен и черен хайвер.

√ Нанотехнологии. Лазерен синтез на наноматериали. Чисти метали.

√ Дъбене и боядисване на кожи.

√ Невродегенерация. Ускорено езиково обучение.

√ Онкология.

√ Укрепване на имунитета. Душ за активирана вода.

√ Възстановяване на микроелементния баланс на организма чрез йонизирани водни разтвори, изследвания за лечение с микродози.

√ Видеоенциклопедия „Арменците в световната култура“.

√ Оздравителен център, базиран на методите за саморегулация на организма, методи за активиране на собствените му стволови клетки.

√ Възстановяване на чревната микрофлора с млечнокисели бактерии.

√ Влияние на космическото време върху здравето на хората, методика за ранно предупреждение.

√ Екологично чисти и натурални продукти за лечебна употреба.

√ Технология за производство на сирена от типа „Швейцарско“ и „Лори“.

√ Увеличаване на сеизмичната устойчивост на сградите.

√ Използване на зеолита за увеличаване на добива и производство на екологично чисти селскостопански продукти.

√ Борба с опустиняването на земята. Горско залесяване в безводни райони чрез ускорена технология.

√ Аварийно и спасително оборудване.

√ Намаляване триенето на въздуха при бързо движещи се средства.

www.armic.am

www.armeniatur.am

Ел. поща:

haytechnologies@yahoo.com

serg55@yahoo.com

Армения, Ереван 0033

Пр. Комитаса 8-36

Тел. (+374 10) 272352

Скайп: serg.davtyan