7.2. Вода

В земните условия само водата се среща и в трите състояния – твърдо, течно и газообразно. При това повечето от свойствата ù не се вписват в общите физически принципи. Именно с аномалните си свойства водата винаги е привличала учените.

Тайната на водата е била разгадана чак в края на XXI век. Оказва се, че водата се състои от супермолекули, т.нар. клъстери, и притежава особена молекулна структура. Тази структура може да се променя под въздействието на всякакви фактори – химични, електромагнитни, механични, като молекулите на водата могат да се преструктурират и по този начин да запомнят всякаква информация. Феноменът на структурната памет на водата ù позволява да разменя с околната среда натрупаната информация – данните, които носи светлината, мисълта, музиката, думата и т.н. Подобно на това как живата клетка съхранява в себе си данните за целия организъм, всеки клъстер на водата може да съхранява в себе си информацията за цялата планетарна система. Водата е в основата на тялото ни, което се състои от 75 трилиона клетки. Клетките ни плуват в междуклетъчната течност като рибки в аквариум. Всякакви външни фактори, включително общуването една с друга, променят структурата и биохимичния състав на течните среди в организма на клетъчно ниво.

Можем ли ние да въздействаме един върху друг чрез водната среда с мислите, думите и чувствата си? Способни ли сме да програмираме самите себе си и околните? Учените отговарят положително на тези въпроси. Такива усещания като рязката умора, безпричинната агресия, лошото настроение и дори много болести могат да бъдат вследствие на негативното биоинформационно въздействие. Чрез общото енергоинформационно поле водата запазва връзката си с човека, който е въздействал върху нея, независимо от това на какво разстояние се намира той. Ако с него се случва нещо, то в структурата на тази вода също стават промени. Живият организъм представлява одушевена вода. Неслучайно в миналото думата „лекар” е означавала „специалист по водолечение”.

Смята се, че онзи, който успее да промени качествата на водата, ще управлява света. За съжаление, ние често прекалено небрежно се отнасяме към онова, което ни дава природата. Общото замърсяване на енергоинформационната среда също може да променя структурата ù и да оказва влияние върху живота ни. Когато пада във вид на дъжд или се спуска надолу при стопяването на ледниците, водата се освобождава от информационната кал, като дава на човечеството нови шансови да осъзнае ролята си на Земята.

Но дали водата ще продължи да бъде толкова благосклонна и безкрайна? Засега човекът все още не е осъзнал докрай, че като замърсява природата и водата, която представлява неразделна част от нея, той не дава никаква възможност на бъдещите поколения да живеят по здравословен начин. По данни на СЗО 85% от всички заболявания по света се предават чрез водата. Местната ни система за водоснабдяване не може да предотврати попадането на чужди вещества в питейната вода. В резултат на това всички вредни елементи се оказват в организма ни. При хлорирането на природните води се образуват хлорсъдържащи вещества – тригалометани (хлороформ, хлорфенол, хлориди и др.), които имат канцерогенно и мутагенно действие, т.е. могат да оказват влияние върху генетичния апарат на човека. Децата и особено бебетата са 50 пъти по-чувствителни от възрастните към канцерогенните вещества, които се съдържат във водата.

По данни на Американския национален онкологичен институт, както и на финландските учени, хлороформът, който се съдържа в питейната вода, е причина за около 2% от случаите на рак на бърбеците и черния дроб. Изследванията показват, че хлорираната вода убива млечнокиселите бактерии в червата, които и без това са недостатъчно, с всички произтичащи от това последствия. Проникването на водата в организма през хранопровода може да не е единствен и дори не основен източник на риска. Още по-голяма опасност ви очаква в банята. Когато се къпете под душа или във ваната, организмът получава 100 пъти повече хлороформ във вид на пари, отколкото когато пием вода, т.е. при вземане на душ в продължение на 5-15-30 минути, хлорът във вид на органични съединения попада във въздуха, след което в огромни количества попада в организма през дихателните пътища, което е равносилно на изпиването на 2 литра хлорирана вода на ден. Недооценява се и поглъщането на вредните вещества през кожата, което е особено актуално при къпането на децата. Работата е там, че до 2-месечна възраст децата нямат почти никаква кожна защита и целият хлор се абсорбира от организма на детето през кожата.

Какво правим, за да пречистим водата от хлора и вредните примеси?

Ние я преваряваме. При преваряването се унищожават бактериите и се изпаряват летливите органични вещества, както и част от свободния хлор. Заедно с това обаче се повишава концентрацията на солите на тежките метали, пестицидите и органичните вещества. Хлорът при нагряване се свързва с органичните вещества и се превръща в много опасна отрова – мощния канцероген диоксин. Диоксините са 68 хиляди пъти по-отровни от цианкалия. Ние пием преварена вода, а тя бавно ни убива.

Ние оставяме водата да престои. Когато водата се оставя да престои в продължение на не по-малко от 3 часа, това води до намаляване на концентрацията на свободния хлор, но не се отстраняват йоните на желязото, солите на тежките метали, канцерогенните хлорорганични съединения, радионуклеидите, както и част от нелетливите органични вещества.

Ние дестилираме водата. Дестилираната вода обаче не става за постоянно използване, тъй като не съдържа необходимите на организма микроелементи. Постоянното ù използване води до нарушения на имунната система, сърдечния ритъм, храносмилателните процеси и др.

Ние филтрираме водата. За да се избере най-подходящият филтър от огромното им разнообразие на пазара, трябва да се знаят подробните характеристики на вашата вода и едва тогава да се избере необходимият филтър, което не е много просто да се направи.

Клетките в организма живеят от 24 до 70 дни. След това те умират и на тяхно място се образуват други клетки, т.е. след 1,5 – 2 години всички клетки в организма ни се подменят с нови. По този начин ние се сдобиваме с друго сърце, друг черен дроб, бъбреци и т.н. Ако заедно с това променим вътрешната екологична среда, като я направим оптимална за функционирането на клетките, то организмът ще започне да работи по нов начин. За да може организмът да работи в друг режим и по правилен начин обаче, му е необходима на първо място чиста, структурирана, богата на минерални соли и микроелементи вода.

Днес малко хора пият чиста вода. Ние пием чай, кафе, компоти, ядем супи, т.е. пием течности, но това не е вода и организмът изразходва голямо количество енергия, за да изолира от тях водата и да я усвои. Децата винаги искат вода, а ние им даваме сокове и различни напитки. Опитайте да накарате куче или котка да пие какао или сок, за да утоли жаждата си. Уверявам ви, че няма да можете. Ако човекът започне да пие нормална вода, всичко ще започне постепенно да се нормализира при него.

Какво е биологично достъпната вода? Първият параметър на водата, който е жизненонеобходим за нас, е повърхностното напрежение на водата, т.е. силата на привличане между молекулите на водата. Повърхностното напрежение на всяка водопроводна вода, филтрирана, бутилирана и т.н. е равно на 73 дин/см. Повърхностното напрежение на вътреклетъчната и извънклетъчната ни течност е 43 дин/см и за да може организмът ни да усвои тази вода, ние трябва да намалим повърхностното ù напрежение. При пиене на чешмяна вода, за да намали повърхностното ù напрежение, организмът изразходва огромно количество енергия на мембраните, която е изключително необходима на организма ни за осигуряване на нормалния метаболизъм и биохимичните реакции. Както вече споменахме в главата „Водата е източник на живота”, водата трябва да бъде структурирана. Днес е доказано, че само една част от клетъчната вода е подвижна, останалата ù част е структурирана, желеобразна и започва да трепери в отговор на външните въздействия. Всичко, което имаме в организма си е записано в кристалите на водата.

Водата е единственият структурен носител в организма и каквато информация и да получи, преди да попадне в организма ни (хлориране, преваряване и др.)‚ ние получаваме тази информация заедно с водата. Японският учен Емото Масаро е открил много учудващи различия в кристалната структура на водата, взета от различни източници на планетата ни. Замърсената вода има нарушена и формирана по случаен начин структура. Водата от планинските потоци и извори има прекрасно формирана структура. След това ученият решил да провери какъв ефект оказва музиката върху структурата на водата. Той сложил дестилирана вода между 2 тонколони и пускал различна музика за няколко часа. След това направил снимки на тази вода, като преди това я замразил. Тогава той открил невероятни промени в структурата на водата: под въздействието на класическата музика на Моцарт и Бетовен кристалите на водата имали правилна геометрична форма, след хард рок водата придобила хаотична, нарушена форма. Освен това той въздействал върху водата с думите и имената на починали хора: той пишел тези думи и имена върху лист хартия, залепял ги върху стъкления съд с водата и оставял за през нощта. Под въздействието на такива имена като Хитлер например, думи като „зло”, „омраза”, „болест”, фразата „Ще те убия”, водата имала неправилна форма, а след такива думи като „любов” и „щастие”, водата придобивала правилна структурирана форма. 

Както споменахме по-горе, водата притежава едно уникално свойство – памет. Тя помни буквално всичко! Всеки организъм си има собствена честота на електромагнитно излъчване, която се записва в молекулите на водата. Това свойство на водата сега успешно се използва при КВЧ-терапията. С помощта на водата може да се предаде информацията за свойствата на лекарствата, унищожаването на бактериите и вирусите, и по този начин да се извършва лечение на различни заболявания без помощта на лекарствата. Отровената вода също „помни” всички отровни процеси, тежки метали и отрови, с които тя някога е влизала в контакт. Тази информация не се изтрива при филтриране. Когато такава вода попадне в организма ни, тя рано или късно ще доведе до различни заболявания.

С помощта на водата човекът може да се лекува и унищожава едновременно. Ако имате ниско ниво на рН, то най-доброто, което трябва да направите, е да използвате добра и качествена вода. Ако искате да пиете вода, която ще ви помогне да бъдете здрави, то тогава ви е необходима вода с ниска проводимост, т.е. много алкална вода. рН на вашия организъм може да се провери като се измери рН на слюнката. За тази цел намокрете лакмусова хартия със слюнка, но не слагайте хартията в уста, защото е химизирана! За да бъдат резултатите по-точни, тази процедура трябва да се прави не по-рано от 2 часа след хранене. Ако резултатът е по-голям от 7, това означава, че сте здрави, ако е по-нисък от 7, то значи нещо не е наред.

В раздела „Водата е източник на живота” ние вече говорихме за окислително-възстановителните реакции, както и за основния параметър за тяхното регулиране – окислително-възстановителния потенциал (ОВП). Редокс-потенциалът (ОВП на вътрешната среда на човешкия организъм) винаги е по-малък от нула, приблизително от -70 до -100 миливолта (мВ). ОВП на питейната вода, която тече от чешмите във всички градове по света, продава се в стъклени и пластмасови съдове или се пречиства с помощта на съоръженията за обратна осмоза и различни водопречиствателни системи е в диапазона от +200 до +500 мВ. Посочените разлики между ОВП на вътрешната среда на човешкия организъм и питейната вода означават, че активността на електроните във вътрешната среда на човешкия организъм е много по-висока от активността на електроните в питейната вода. Когато обикновената питейна вода с положителен заряд прониква в тъканите на човешкия организъм, тя отнема отрицателните електрони от клетките и тъканите, които се състоят главно от вода. В резултат на това биологичните структури на организма (клетъчните мембрани, органоидите, нуклеиновите киселини и др.) се подлагат на окислително разрушаване, организмът се износва, остарява, и жизненоважните органи спират да функционират. За да може организмът оптимално да използва питейната вода в метаболитните процеси, нейният ОВП трябва да съответства на ОВП на вътрешната среда на организма като цяло и в частност на клетките. Ако ОВП на постъпващата в организма питейна вода е близък до стойността на ОВП на вътрешната среда на човешкия организъм, то електрическата енергия на клетъчните мембрани не се изразходва за коригиране на активността на електроните на водата и водата се усвоява веднага, тъй като притежава биологична съвместимост по тези параметри. Ако ОВП на питейната вода е по-отрицателен от ОВП на вътрешната среда на организма, то тя го подхранва с тази енергия, която се използва от клетките като енергийна резерва на антиоксидантната защита на организма срещу неблагоприятните въздействия на външната среда. Днес често се твърди, че човек трябва да пие до 3 литра чиста вода на ден. Аз обаче смятам, че това не е вярно. Всеки човек трябва да пие толкова вода, колкото му е необходимо за утоляване на жаждата. Жаждата се утолява само тогава, когато водата се усвоява от клетките. А това, както беше показано по-горе, зависи от много фактори.