Продуктът „Наринé” и неговото използване при стомашно-чревни инфекции и радиационни увреждания

Г.Гукасян,* Л. Акопян**, Л. Чарян**, А. Элиазян**, Р. Нейман***
* Институт по епидемиология, вирусология и медицинска паразитология МЗ РА 375009, г. Ереван
** Институт по микробиология НАН РА, 378510, г. Абовян
*** Научно-производствена лаборатория „Катнамеран”, РА 375025, г. Ереван

„Наринé“ – с лактобактерията Lactobacillus acidophilus Ep. 317/402 , нормализира микрофлората на червата, възстановява бифидо и лактобактериите в съкратени срокове, притежава комплексно противовъзпалително действие, неутрализира редица токсини и странични ефекти на лекарствени средства, повишава производството на интерферон, произвежда безвредни антибиотични вещества. „Наринé“ се отличава с широк спектър на антимикробно действие. Установена е висока активност на „Наринé” към патогенни тест-култури: Staphylococcus, Salmonella, Shigella, Yersiniaq Vibrio НАГ, Vibrio cholera El-Tor, H.pylori.
Активно заселвайки лигавицата на червата, „Наринé” допринася за бързото възстановяване на нормалната му биоценоза, осигурява устойчивост към патогенни микроби при различни форми на дисбактериоза.
Клинични проучвания на „Наринé“ показаха неговата ефективност при лечение на дизентерия, коремен тиф, салмонелоза, стафилококови инфекции и други чревни заболявания.
Разработена е технология за получаване на концентрирана закваска с титър от клетки на микроорганизми от няколко стотици милиарда (200-250 млрд.k.o.e. 1 г), която повишава терапевтичното значението на продукта.
Изявен е тератевтичният ефект на „Наринé“ при остри радиационни увреждания при напълно облъчени. Едни от основните фактори за усложнения при радиационно увреждане, особено в първия период на заболяването, са ендогенните и екзогенни инфекции, понижаване на естествения имунитет на тялото, развитието на изразена пострадиационна дисбактериоза. В резултат на които се получава извънредно размножаване на патогенни и условно патогенни микроби, изчезват типични представители на нормалната чревна биоценоза – лактобацили и бифидобактерии.
Лечението на пациенти, облъчени от Чернобил, чрез съвместно прилагане на гентамицин и „Наринé“ ефективно и за кратко време нормализира чревната микрофлора, дисбактериоза не се открива, изчезват другите болестни симптоми.
Положително действа и лиофилизираният препарат „Наринé“.